Användarvillkor

Användarvillkor för registrerade verksamheter, senast uppdaterad 2016-06-28

1§ Allmänt

OBS: Endast Företag, Ekonomiska- och Ideella Föreningar, med verksamhet i Sverige kan registrera Användarkonto på TripPlanner.se.

Upphovsrätten till text- och bildmaterial i publicerade resmål tillfaller TripPlanner.se.

TripPlanner.se har frihet att ändra, redigera och radera i publicerade resmål om innehållet kan verka stötande, diskriminerande eller bryter mot Svensk lag, eller på annat sätt skadar sajtens varumärke och intentioner.

Användare som missköter sig, eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren, blir avstängd från sajten, TripPlanner.se.

När du använder vårt publiceringsverktyg på TripPlanner.se publicerar du Resmål inom följande områden:
– Bed & Bike
– Boendeanläggning
– Butiker
– Caféer & Bagerier
– Campingplatser
– Djurparker
– Fiskemöjligheter
– Golfbanor
– Gårdsbutiker
– Gästgivargårdar
– Gästhamnar
– Resmål för Husbilsturister
– Hälsa & Skönhet
– Idrottsarenor
– Kanot & Paddling
– Konferensanläggningar
– Konst & Gallerier
– Loppis & Antikt
– Museum
– Nöjesparker
– Restauranger
– Sevärdheter
– Shoppingcentra
– Slott & Herrgårdar
– Spa
– Turistbyråer
– Utomhusscener
– Värdshus

Info
Du väljer kategorin – Bed & Bike – om ditt resmålet är ett Bed & Bike boende med avtal hos cykelfrämjandet

Du väljer kategorin – Resmål för Husbilsturister – om ditt resmålet har parkeringsmöjligheter för husbilar

Du kan välja flera kategorier samtidigt.

 

När du använder vårt publiceringsverktyg publicerar du Evenemang inom följande områden:

 • Evenemang
  • Festivaler
  • Föredrag – Föreläsning
  • Julkonsert
  • Julmarknad
  • Julshow
  • Julskyltning
  • Konferenser
  • Konserter
  • Konstrundor
  • Kurser
  • Lokal Turistinfo
  • Loppis
  • Marknader
  • Museijärnväg
  • Show
  • Sport
  • Teater
  • Utställning – Mässor
  • Vernissage

Info

Du väljer alltid kategorin Evenemang. Finns det någon underkategori som passar in, väljer du den också.

När du använder vårt publiceringsverktyg för marknadsföring av din verksamhet och destination, är det viktigt att du uppdaterar informationen när du har öppet, stängt eller om det är fullt.

 

Har du frågor kring innehållet i Användarvillkoren?

Kontakta Support

 

2§ Publicerat material på TripPlanner.se

Publicerat material får under inga omständigheter innehålla:
– Hatpropaganda, eller annat innehåll av rasistisk eller kränkande karaktär.
– Offensiva uppgifter som förtal eller förolämpningar, hot, personliga angrepp eller stötande information.
– Ring för brottslig handling.
– Olaglig skildring av våld, pornografi eller barnpornografi.
– Data upphovsrättsintrång.
– Spridningen av datavirus och massutskick, sk spam.
– Program som kan vara skadliga och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
– Erbjudande om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Ansvarig för TripPlanner.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som bryter mot hela eller delar av dessa villkor. I händelse av att sådant missbruk ändå skulle inträffa äger TripPlanner.se rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruk.

Sådana åtgärder kan vara avstängning eller begränsningar för användarna. För mer allvarliga brott kan även rättsliga åtgärder uppstå vilket TripPlanner.se – om möjligt – i sådana fall meddelar att man avser att vidta sådana åtgärder.

Det är på webbsidorna ”Mina publicerade Resmål” och ”Min publicerad Destination” du publicerar ditt material som består av text och bild. Publiceringsverktyget finns på Mina Sidor. För att kunna ta del av innehållet på dessa webbsidor måste du vara inloggad och registrerad användare till din verksamhet och destination.

 

3§ Ladda upp bild till ditt resmål/destination

När du laddar upp bilder på TripPlanner.se gäller följande:

Du är ansvarig för din uppladdning. Det innebär att du som användare kan ställas till svars för din uppladdning. Du får endast publicera bild som du har upphovsrätt till.

Bildens motiv skall återspegla den information du publicerar i ditt Resmål respektive destination.

Publicerad bild får inte verka stötande, diskriminerande eller bryta mot Svensk lag.

 

4§ Mitt Användarkonto

I samband med din beställning av ”Registrera Användarkonto” skickade du in förslag om användarnamn. När din verksamhet är registrerad och vi har erhållit serviceavgiften kommer vi skicka lösenord till den e-postadress du uppgav i beställningsformuläret.

Med dina inloggningsuppgifter, (användarnamn och lösenord) loggar du in på ”Mina Sidor”. Länk till inloggning finns bl a på ”Mina Sidor” och i sidfoten på sajten.

Du har möjlighet att redigera din användarprofil och byta lösenord. Detta administrerar du från ”Mina Sidor”.

Din betalning av vår serviceavgift avser tillgången till vårt publiceringsverktyg på TripPlanner.se under ett år (365 dagar), och betalas i förskott. När vi har erhållit betalningen för serviceavgiften registreras din verksamhet (destination) och du kan börja använda vårt publiceringsverktyg för Destinationsmarknadsföring av din verksamhet.

När avtalstiden har upphört förlänger du själv en ny årsperiod i vår webbutik.

Du kan närsomhelst avsluta ditt användarkonto, (det finns ingen uppsägningstid). Inbetald årlig serviceavgift återbetalas ej vid uppsägning av användarkonto.

Du kan välja mellan att betala serviceavgiften genom vår Swish-direktbetalning eller via vårt bank-giro.

 

5§ Min destination/verksamhet

När du besöker webbsidan ”Min publicerad Destination” finns platsen redan inlagd. Du kan redigera adressuppgifterna om dom inte stämmer.

I rutan ”Destination” har du möjlighet att skriva om destinationen/verksamheten är öppen, stängd eller fullbelagd idag.

Det är viktigt att du uppdaterar denna information löpande, annars kan du mötas av besvikna turister som trodde att din verksamhet/destination var öppen och inte fullbelagd. 

Detta är ett kraftfullt verktyg där du i realtid kan meddela turister om ”statusen” på din destination. Denna information är också direkt sökbar på TripPlanner.se. Denna information, ”statusen” på din destination, visas också på din destinations-sida.

I rutan ”Beskriv din verksamhet/destination”, informerar du turisterna vilka lokala turistattraktioner som finns i närheten och vad som är speciellt unikt med din destination. Här har du också möjlighet att publicera dina kontaktuppgifter.

Du har också möjlighet att ladda upp en bild på din destination. Du kan byta bild efterhand som årstiderna växlar.

Webbesökare har också möjlighet att lämna kommentarer på din destination.

 

6§ Mitt Resmål

När du besöker webbsidan ”Mina publicerade Resmål” finns information redan inlagd. Adressuppgifterna till ditt resmål redigerar du under ”Min publicerad Destination”, se paragraf 5.

I rutan ”Beskriv Resmålet/destinationen” informerar du turisterna om vilket utbud av aktiviteter som finns på ditt resmål. Här har du också möjlighet att publicera dina kontaktuppgifter.

Du bockar för dom kategorier som bäst passar in på ditt resmål. Du kan välja flera kategorier, se paragraf 1.

 

Är det ett evenemang du publicerar på din destination fyller du i evenemangsnamn, start- och slutdatum samt klockslag när evenemanget börjar och slutar. Du bockar för dom evenemangskategorier som bäst passar in på ditt evenemang.

Är det ett Erbjudande du publicerar för ditt resmål fyller du i kampanjrubrik och information om kampanjen. Erbjudandet visas på TripPlanner.se under 15 dygn och är sökbart.

 

Du har också möjlighet att ladda upp en bild på ditt resmål. Du kan byta bild efterhand som årstiderna växlar.

Webbesökare har också möjlighet att lämna kommentarer på ditt resmål.

 

7§ Ansvarsfriskrivning

Länkar från TripPlanner.se till webbplatser utanför domänen TripPlanner.se ligger utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information om dessa.

TripPlanner.se kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder webbplatsen. TripPlanner.se lämnar inga garantier beträffande tillgänglighet eller funktionalitet.

TripPlanner.se kan inte hållas ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan inte garantera att de publicerade länkar fungerar. TripPlanner.se kan inte heller hållas ansvarig för någon form av förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar både direkta och indirekta förluster. TripPlanner.se ansvarar inte för databasposter i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre faktorer utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

TripPlanner.se vänder sig till den svenska marknaden och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och med Lunds tingsrätt som första instans.